Top 10 Tư vấn về quản lý rủi ro và tuân thủ pháp lý được xếp hạng cao nhất – https://wolfexpeditions.org

Top 10 Tư Vấn Về Quản Lý Rủi Ro Và Tuân Thủ Pháp Lý Được Xếp Hạng Cao Nhất – Https://Wolfexpeditions.org
https://wolfexpeditions.org tổng hợp và liệt ra những Tư vấn về quản lý rủi ro và tuân thủ pháp lý dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

www.pwc.com|1.Quản trị, rủi ro và tuân thủ – PwC

 • Tác giả: www.pwc.com
 • Ngày đăng: 9 ngày trước
 • Xếp hạng: 5Star(273 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5Star
 • Xếp hạng thấp nhất: 1Star
 • Tóm tắt: Bộ phận tư vấn quản trị, rủi ro và tuân thủ của chúng tôi có thể giúp các công ty nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ của họ và các cơ chế đảm bảo doanh …
 • Website: www.pwc.com

⭕⭕Links mua:➡️➡️➡️ https://www.pwc.com/vn/vn/services/consulting/governance-risk-compliance.html. ✅✅✅【Nếu bạn có nhu cầu đặt quảng cáo liên hệ: 0936 606 777 – 0932 6789 46. Đội ngũ chúng tôi sẽ thiết kế tin bạn nổi bật nhất.】

www.pwc.com|2.Tư vấn quản lý rủi ro – PwC

 • Tác giả: www.pwc.com
 • Ngày đăng: 27 ngày trước
 • Xếp hạng: 1Star(742 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4Star
 • Xếp hạng thấp nhất: 3Star
 • Tóm tắt: Dịch vụ tư vấn quản lý rủi ro giúp Ban Lãnh đạo đưa ra những quyết định phù hợp trên cơ sở phân tích đầy đủ thông tin. Dịch vụ đảm bảo toàn diện và độc lập …
 • Website: www.pwc.com

⭕⭕Links mua:➡️➡️➡️ https://www.pwc.com/vn/vn/services/risk-assurance.html. ✅✅✅【Nếu bạn có nhu cầu đặt quảng cáo liên hệ: 0936 606 777 – 0932 6789 46. Đội ngũ chúng tôi sẽ thiết kế tin bạn nổi bật nhất.】

aws.amazon.com|3.GRC là gì? – Giải thích về Quản trị, rủi ro và tuân thủ – Amazon AWS

 • Tác giả: aws.amazon.com
 • Ngày đăng: 21 ngày trước
 • Xếp hạng: 2Star(1702 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5Star
 • Xếp hạng thấp nhất: 2Star
 • Tóm tắt: GRC là gì? … Quản trị, rủi ro và tuân thủ (GRC) là một cách thức có cấu trúc để điều chỉnh CNTT phù hợp với các mục tiêu kinh doanh, đồng thời quản lý rủi ro …
 • Website: aws.amazon.com

⭕⭕Links mua:➡️➡️➡️ https://aws.amazon.com/vi/what-is/grc/. ✅✅✅【Nếu bạn có nhu cầu đặt quảng cáo liên hệ: 0936 606 777 – 0932 6789 46. Đội ngũ chúng tôi sẽ thiết kế tin bạn nổi bật nhất.】

www.blawyersvn.com|4.Luật sư về tuân thủ & quản lý rủi ro tại Việt Nam – BLawyers Vietnam

 • Tác giả: www.blawyersvn.com
 • Ngày đăng: 8 ngày trước
 • Xếp hạng: 3Star(696 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4Star
 • Xếp hạng thấp nhất: 3Star
 • Tóm tắt: Để giảm thiểu vi phạm pháp luật và các hành vi vi phạm đạo đức khác có thể gây thiệt hại và rủi ro cho công ty và nhân sự điều hành của khách hàng, …
 • Website: www.blawyersvn.com

⭕⭕Links mua:➡️➡️➡️ https://www.blawyersvn.com/vi/practice-area/tuan-thu-quan-ly-rui-ro/. ✅✅✅【Nếu bạn có nhu cầu đặt quảng cáo liên hệ: 0936 606 777 – 0932 6789 46. Đội ngũ chúng tôi sẽ thiết kế tin bạn nổi bật nhất.】

isocus.vn|5.Quản lý rủi ro, kiểm soát và tuân thủ (Quản trị doanh nghiệp)

 • Tác giả: isocus.vn
 • Ngày đăng: 30 ngày trước
 • Xếp hạng: 4Star(1882 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3Star
 • Xếp hạng thấp nhất: 3Star
 • Tóm tắt: Chương trình đào tạo của ISOCUS có cấu trúc xung quanh khuôn khổ, nguyên tắc và quy trình ISO 31000: 2009. Nó sẽ mô tả các cơ chế kiểm soát nội bộ và giải …
 • Website: isocus.vn

⭕⭕Links mua:➡️➡️➡️ https://isocus.vn/quan-ly-rui-ro-kiem-soat-va-tuan-thu-quan-tri-doanh-nghiep. ✅✅✅【Nếu bạn có nhu cầu đặt quảng cáo liên hệ: 0936 606 777 – 0932 6789 46. Đội ngũ chúng tôi sẽ thiết kế tin bạn nổi bật nhất.】

phuoc-associates.com|6.Tuân thủ pháp luật và những rủi ro doanh nghiệp thường mắc phải …

 • Tác giả: phuoc-associates.com
 • Ngày đăng: 21 ngày trước
 • Xếp hạng: 3Star(1436 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4Star
 • Xếp hạng thấp nhất: 1Star
 • Tóm tắt:
 • Website: phuoc-associates.com

⭕⭕Links mua:➡️➡️➡️ https://phuoc-associates.com/vi/tuan-thu-phap-luat-va-nhung-rui-ro-doanh-nghiep-thuong-mac-phai/. ✅✅✅【Nếu bạn có nhu cầu đặt quảng cáo liên hệ: 0936 606 777 – 0932 6789 46. Đội ngũ chúng tôi sẽ thiết kế tin bạn nổi bật nhất.】

www.dqsglobal.com|7.Quản lý tuân thủ hiệu quả làm giảm rủi ro trách nhiệm pháp lý

 • Tác giả: www.dqsglobal.com
 • Ngày đăng: 9 ngày trước
 • Xếp hạng: 2Star(435 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4Star
 • Xếp hạng thấp nhất: 3Star
 • Tóm tắt: Bạn cần biết gì về quản lý tuân thủ? Tổ chức của bạn có nhất thiết phải cần CMS không và tình huống pháp lý là gì? DQS đưa ra câu trả lời.
 • Website: www.dqsglobal.com

⭕⭕Links mua:➡️➡️➡️ https://www.dqsglobal.com/vi-vn/cac-khoa-hoc/dqs-blog/qu%25E1%25BA%25A3n-ly-tuan-th%25E1%25BB%25A7-hi%25E1%25BB%2587u-qu%25E1%25BA%25A3-lam-gi%25E1%25BA%25A3m-r%25E1%25BB%25A7i-ro-trach-nhi%25E1%25BB%2587m-phap-ly. ✅✅✅【Nếu bạn có nhu cầu đặt quảng cáo liên hệ: 0936 606 777 – 0932 6789 46. Đội ngũ chúng tôi sẽ thiết kế tin bạn nổi bật nhất.】

leto.vn|8.KHÓA HỌC QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT TUÂN THỦ

 • Tác giả: leto.vn
 • Ngày đăng: 4 ngày trước
 • Xếp hạng: 3Star(1096 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5Star
 • Xếp hạng thấp nhất: 1Star
 • Tóm tắt: Khóa học Quản lý Rủi ro và Kiểm soát Tuân thủ tốt nhất từ trước đến nay này phù … am hiểu tường tận và sâu sắc về Doanh nghiệp và các vấn đề Pháp lý trong …
 • Website: leto.vn

⭕⭕Links mua:➡️➡️➡️ https://leto.vn/khoa-hoc-quan-tri-rui-ro-va-kiem-soat-tuan-thu.htm. ✅✅✅【Nếu bạn có nhu cầu đặt quảng cáo liên hệ: 0936 606 777 – 0932 6789 46. Đội ngũ chúng tôi sẽ thiết kế tin bạn nổi bật nhất.】

www.ac-c.com.vn|9.Tư vấn quản trị doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro và tính tuân thủ

 • Tác giả: www.ac-c.com.vn
 • Ngày đăng: 6 ngày trước
 • Xếp hạng: 3Star(1048 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4Star
 • Xếp hạng thấp nhất: 2Star
 • Tóm tắt: – Đánh giá hiện trạng của các sáng kiến quản lý rủi ro hiện hữu, phát triển cơ chế quản lý rủi ro, đào tạo nâng cao nhận thức về ERM, lập hồ sơ rủi ro và soát …
 • Website: www.ac-c.com.vn

⭕⭕Links mua:➡️➡️➡️ https://www.ac-c.com.vn/dich-vu/tu-van-quan-tri-doanh-nghiep-kiem-soat-rui-ro-va-tinh-tuan-thu-1-57. ✅✅✅【Nếu bạn có nhu cầu đặt quảng cáo liên hệ: 0936 606 777 – 0932 6789 46. Đội ngũ chúng tôi sẽ thiết kế tin bạn nổi bật nhất.】

tapchitaichinh.vn|10.Quản lý rủi ro và tuân thủ của các ngân hàng thương mại

 • Tác giả: tapchitaichinh.vn
 • Ngày đăng: 25 ngày trước
 • Xếp hạng: 2Star(498 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4Star
 • Xếp hạng thấp nhất: 1Star
 • Tóm tắt:
 • Website: tapchitaichinh.vn

⭕⭕Links mua:➡️➡️➡️ https://tapchitaichinh.vn/quan-ly-rui-ro-va-tuan-thu-cua-cac-ngan-hang-thuong-mai.html. ✅✅✅【Nếu bạn có nhu cầu đặt quảng cáo liên hệ: 0936 606 777 – 0932 6789 46. Đội ngũ chúng tôi sẽ thiết kế tin bạn nổi bật nhất.】

Với những thông tin chia sẻ trên về Tư vấn về quản lý rủi ro và tuân thủ pháp lý trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .