Tag Archives: Mặt bích tiêu chuẩn ANSI

Mặt bích tiêu chuẩn ANSI

Mặt Bích Tiêu Chuẩn Ansi

Tiêu chuẩn ANSI (viết tắt từ American National Standards Institute trong tiếng Anh và có nghĩa là “Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ”) là một tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận nhằm quản trị và điều phối sự tiêu chuẩn hoá một cách tự giác và hợp thức các hệ thống quy ước ra đời ngày 19 tháng 10 năm 1918. […]