Tag Archives: Bulong ốc vít

Thép Hùng Phát phân phối Bulong ốc vít

Bulong Ốc Vít

Bulong ốc vít (hay còn gọi là Bulong-đai vít hoặc Bulong-đai ốc)là một trong những nhóm sản phẩm cấu thành nên hệ đường ống nói riêng và sử dụng trong ngành công nghiệp nói chung. Ốc vít hoặc bulong là một loại dụng cụ gắn kết nhờ sự ma sát tạo bởi các vòng xoắn. […]